Hou die Lied in die Hart…. ‘n orrelis se bepeinsing

organistToe ek ‘n paar maande gelede deur die twee kerke genader is om vir hulle orrel begeleiding te doen op Sondae was ek redelik skepties en onseker in die begin. Eerstens is daar ‘n mate van rigiditeit waarmee ek nie bekend (of noodwendig gemaklik) is nie. Tweedens, hulle sing Psalms en Gesange. Die een gebruik die Liedboek van die Kerk; die ander die Koraalboek – en ek is meestal bekend met ou Halleluja koortjies en geestelike liedere. Een is Hervormd, die ander Protestant – en ek is Pinkster (of soos ‘n engelse vriend van my sal sê, ‘n “ceiling sweeper”). En wie’t gedink God het nie ‘n sin vir humor nie!

Mense van ander denominasies is geneig om die onbuigsaamheid en gestrengheid van die gereformeerde leer te kritiseer of te bespot. Veral as dit kom by die sing van Psalms en Gesange. Maar wie het nou eintlik besluit dat moderne, kontemporêre voorsang juis beter of meer geestelik is? Ek vra net, want die skrywers van ouds wat die Psalms en Gesange en ou koortjies geskryf het, het oor poëtiese vermoëns beskik wat lewenswaarhede op so ‘n ongelooflike wyse verwoord het, dat dit vandag nog van toepassing is. Wat my betref, is daar nie beter poësie en skrifberymings as juis te vinde in die ouderwetse Psalms, Gesange, en Halleluja liedere nie. Dit is nog net so kragtig en volgens my sal dit nooit afgeleef raak nie.

In diepe nederigheid beskou ek dit as ‘n groot eer om oor musikale talent te beskik wat my in staat stel om nie net ‘n diens aan die Kerk te lewer nie, maar ook om ‘n speelgenoot te wees van die skrywers van hierdie diepdinkende, verreikende lirieke. Oor tyd het dit stelselmatig begin om weer die balans in my lewe te herstel, asook my ingesteldheid teenoor God, Kerk en medemens. Dat die geleentheid juis nou oor my pad gekom het, was ook so beskik. Ek sou op geen ander manier teruggekeer het na die Kerk, en uit Sy genade geleef het nie – as juis deur die bitter beker van my lewe.

Ruwe storme breek in woede
Alles om my heen is nag
Tog hou God my in sy hoede
Hy hou oor my heil die wag
Kon ek soms sy hulp nie sien nie
Ook sy liefde nooit verdien nie
Het sy Gees my steeds gelei
Staan Hy my in alles by

Wat my tref in dood of lewe
Watter teenspoed my ook wag
Jesus sal my nooit begewe
Is ek swak, by Hom is krag
Ook die Satan het sy perke
In die Heer se almagswerke
Hoogte, diepte, vreugd’ of rou
Niks ontruk my aan Gods trou!

Wat meer kan ek sê…. Hou die lied in die hart!

Advertisements

One thought on “Hou die Lied in die Hart…. ‘n orrelis se bepeinsing

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s